Factor humà

Els professionals que formen la plantilla de la nostra empresa són els que fan possible la qualitat dels nostres treballs i, per sí sols, representen el nostre principal patrimoni. Des dels inicis, conscients de la seva importància, ha estat prioritari la formació d'un equip de treball cohesionat. És per això que la selecció, formació i promoció de les persones que formen el nostre equip tenen un tractament d'atenció bàsica i especial dins la nostra organització.

El nostre personal, com a premissa prèvia, és titulat universitari superior en els camps de l'Economia i les finances, a més a més de tenir una formació específica per la realització de treballs d'Auditoria que els permet integrar-se a l'INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA (ICJCE), al REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) i al REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES (REC).

Conscients que la formació continuada és primordial per a l'exercici de qualsevol activitat professional, el nostre personal rep cada any cursos d'actualització, perfeccionament i especialització que ens permet estar sempre a l'avantguarda dintre del competitiu i canviant món empresarial.

Per altra banda, bona part d'aquests professionals tenen experiència directa en la gestió empresarial i, també, coneixement específic en aspectes de control de gestió, seguiments d'explotació i negocis i planificació financera de la societat. Aquesta experiència personal juntament amb una base de formació reglada i constant conformen la solidesa de l'equip professional d'AUDITORIA I CONTROL, Auditors SLP

 

El nostre equip

 • Socis-auditors

  • Josep Àlvarez Rubirola

   ROAC 01653

   Auditor col·legiat

  • Martí Casanovas Lax

   ROAC 02310

   Auditor col·legiat

  • Raimon del Moral Rigau

   ROAC 02645

   Auditor col·legiat

  • Angèlica Ribas Donato

   ROAC 17060

   Auditora col·legiada

  • Carles Sureda i Serrat

   ROAC 17810

   Auditor col·legiat

  • Robert Parramon i Font

   ROAC 21645

   Auditor col·legiat

 • Supervisors

  • Joan Miquel Iruela Garcia

   Màster Auditoria

  • Àlex Casas Vall-Llosera

   ROAC 18746

   Auditor col·legiat

  • Meritxell Pinart Nadal

   ROAC 18779

   Auditora col·legiada

  • Daniel Rodríguez Teixidó

   ROAC 20681

   Auditor col·legiat

 • Sèniors i júniors

  • David Julià Boada

   Nivell IV ROAC

  • Carles Orpi Romeo

   ROAC 21737

   Auditor col·legiat

  • Montserrat Mestres López

   ROAC 22912

   Auditora col·legiada

  • Josep Tous Ramon

   Màster Auditoria

  • Núria Vidal Subiranas

   Màster Auditoria

  • Basile Dutoya

   Júnior

  • Marc Simal Conesa

   Júnior

  • Xavier Bach Fernández

   ROAC 20393

  • Oriol Vega Torrent

   Màster Auditoria

  • Ferran Espunya de Malibran

   Júnior

  • Sònia Puig Estragó

   Júnior

 • Administració

  • Mª Àngels Chica Bautista

   Administrativa