• Al teu costat

  Auditoria i Control és una empresa de Girona que des del 1984 es dedica al camp de l'auditoria de comptes i consultoria de gestió d'empreses, en l'àmbit local, nacional i internacional.

 • Auditoria

  L'auditoria de comptes és l'activitat que consisteix en la revisió i verificació de documents comptables.

  Som especialistes en:

  • Auditoria financera dels comptes anuals

  • Auditoria de compliment legal i/o contractual - compliance

  • Revisions limitades d'àrees específiques i estats financers intermedis

  • Auditoria d'estats financers per a la compra o venda d'empreses, due-diligence

  • Altres informes de verificació i revisió que requereixen la intervenció d'auditors segons l'organisme que ho sol·licita

  • Preparació d'empreses amb la finalitat de poder superar amb èxit una auditoria externa

  • Revisió i verificació d'estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.

  • Compilació de la informació comptable i preparació d'estats financers conforme a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.

  • Organització del departament d'auditoria interna.

 • Consultoria

  Els serveis de consultoria són d'altres serveis com el seguiment intern i analític de la realitat empresarial, entre d'altres.

  Som especialistes en:

  • Preparació i suport en els procediments pre-concursals i consursals

  • Suport en la comptabilitat

  • Implantació de la Llei de protecció de dades

  • Suport jurídico-mercantil

  • Disseny i implantació de Sistemes d'Informació, Decisió i Organització.

  • Planificació Económico-Financera.

  • Disseny de circuits administratius i de procediments interns i la seva relació amb solucions informàtiques.

  • Planificació estratègica i ajuda en la presa de decisions.

  • Diagnòstics d'empreses i estudis especials de viabilitat i insolvència.

  • Valoració d'empreses.

  • Suport en la selecció de personal directiu i estudis de remuneració.

  • Gestió d'estocs ( valoracions - establiment de criteris intern de gestió i seguiment - inventaris i planificació operativa )

  • Liquidació, fusió i adquisició d'empreses.

  • Actuacions com a experts independents i pèrits judicials en àmbits mercantils, laborals i financers.

  • Actuacions com a administradors concursals ( pre concursal - concursal )

  • Altres

Novetats

 • 19/01/2017

  Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

  Resolución de 18 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia ofic...

 • 19/01/2017

  Euro

  Resolución de 18 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes...

 • 18/01/2017

  Euro

  Resolución de 17 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes...

 • 18/01/2017

  Tablas salariales para 2017 del Convenio marco estatal de empresas organizadoras del juego del bingo

  Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tab...

 • 18/01/2017

  Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos

  Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Conven...

 • 17/01/2017

  Euro

  Resolución de 16 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes...

 • 17/01/2017

  Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de enero de 2017

  Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican...

 • 14/01/2017

  Euro

  Resolución de 13 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes...

 • 14/01/2017

  Medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2017

  Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales d...

 • 13/01/2017

  Euro

  Resolución de 12 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes...